Välj tjänst

*Klippkort 10 Pass

2 100 kr
210kr/pass

Inbody Mätning

395 kr
395kr per mätning