Välj tjänst

*Klippkort 10 Pass

2 100 kr
210kr/pass

Inbody Mätning (medlem)

199 kr
199kr per mätning